Hacı Səfərov

instagram.com
Haji Safarov is one of the top Business influencer in Azerbaijan with 772 audience and 13.86% engagement rate on Instagram. Check out the full profile and start to collaborate.
Audience
772
Engagement Rate
13.86%
Channel Accounts

Feed

Bu gün Xalq Bankın mәrkәzi ofisindә Şamo Abasovun sәrgisindә oldum. Rәssamı tanımırdım, çox xoş tanışlıq oldu. Demәk olar ki, әksәr әsәrlәrindә ictimai mövzular var. Özünәxas yumorla bizә çatdırır, üstәlik bunu edәrkәn vizual dilindәn uzaqlaşmadan edir. Çox zövq aldım. Tövsiyәdir.

P.S Xalq demişkәn, qardaş qazax xalqına da eşq olsun.
Bu gün Xalq Bankın mәrkәzi ofisindә Şamo Abasovun sәrgisindә oldum. Rәssamı tanımırdım, çox xoş tanışlıq oldu. Demәk olar ki, әksәr әsәrlәrindә ictimai mövzular var. Özünәxas yumorla bizә çatdırır, üstәlik bunu edәrkәn vizual dilindәn uzaqlaşmadan edir. Çox zövq aldım. Tövsiyәdir.

P.S Xalq demişkәn, qardaş qazax xalqına da eşq olsun.
Bu gün Xalq Bankın mәrkәzi ofisindә Şamo Abasovun sәrgisindә oldum. Rәssamı tanımırdım, çox xoş tanışlıq oldu. Demәk olar ki, әksәr әsәrlәrindә ictimai mövzular var. Özünәxas yumorla bizә çatdırır, üstәlik bunu edәrkәn vizual dilindәn uzaqlaşmadan edir. Çox zövq aldım. Tövsiyәdir.

P.S Xalq demişkәn, qardaş qazax xalqına da eşq olsun.
Bu gün Xalq Bankın mәrkәzi ofisindә Şamo Abasovun sәrgisindә oldum. Rәssamı tanımırdım, çox xoş tanışlıq oldu. Demәk olar ki, әksәr әsәrlәrindә ictimai mövzular var. Özünәxas yumorla bizә çatdırır, üstәlik bunu edәrkәn vizual dilindәn uzaqlaşmadan edir. Çox zövq aldım. Tövsiyәdir.

P.S Xalq demişkәn, qardaş qazax xalqına da eşq olsun.

Bu gün Xalq Bankın mәrkәzi ofisindә Şamo Abasovun sәrgisin Read More

????

????

Butunay Haqverdiyevin rәsmlәrini çox bәyәndim. Soyuqla isti tonları öz rәsmlәrindә ustalıqla istifadә edir vә Abşeron koloritini ötürә bilir. Bundan sonra yaxından izlәyicisiyәm.
Butunay Haqverdiyevin rәsmlәrini çox bәyәndim. Soyuqla isti tonları öz rәsmlәrindә ustalıqla istifadә edir vә Abşeron koloritini ötürә bilir. Bundan sonra yaxından izlәyicisiyәm.
Butunay Haqverdiyevin rәsmlәrini çox bәyәndim. Soyuqla isti tonları öz rәsmlәrindә ustalıqla istifadә edir vә Abşeron koloritini ötürә bilir. Bundan sonra yaxından izlәyicisiyәm.
Butunay Haqverdiyevin rәsmlәrini çox bәyәndim. Soyuqla isti tonları öz rәsmlәrindә ustalıqla istifadә edir vә Abşeron koloritini ötürә bilir. Bundan sonra yaxından izlәyicisiyәm.

Butunay Haqverdiyevin rәsmlәrini çox bәyәndim. Soyuqla isti Read More

Günәşә vә payıza salam.
Günәşә vә payıza salam.
Günәşә vә payıza salam.

Günәşә vә payıza salam.

Bir aydır pәhriz saxlayan adam kәdәri.

Bir aydır pәhriz saxlayan adam kәdәri.

Sinәmә çәkilәm dağlara bir balon çiçәk.

Sinәmә çәkilәm dağlara bir balon çiçәk.

Bir fotoda üç incәsәnәt nümunәsi. Üçüncüsü özümәm.

Bir fotoda üç incәsәnәt nümunәsi. Üçüncüsü özümәm.

Sinәmә çәkilәn dağlardan nәnәm üçün ad günü hәdiyyәsi düz-qoş elәmişәm, axşam evә gedәndә verәcәm.

P.S Siz dә belә dibçәklәr hәdiyyә etmәk istәyirsinizsә, @kunc.az -a müraciәt edin. ????

Sinәmә çәkilәn dağlardan nәnәm üçün ad günü hәdiyy� Read More

Dedik şәnbә gününü faydalı keçirәk. Gülüşürük.

Dedik şәnbә gününü faydalı keçirәk. Gülüşürük.

×